Quy chế hoạt động

1.1   QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CUNG CẤP


-  Cung cấp đúng sản phẩm do khách hàng đã lựa chọn, có trách nhiệm tư vấn đầy đủ xuất xứ, chất liệu, giá chính xác và các yêu cầu khác của khách hàng.
-   Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng và bảo quản sản phẩm sau khi mua và trong suốt quá trình  sử dụng sản phẩm.
-   Có chính sách bảo hành và chăm sóc khách hàng sau khi khách hàng mua các sản phẩm tại MENLI VIỆT NAM.
-   Cam kết bán hàng đúng chất lượng, hàng có các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.
-    Người bán bảo đảm về việc bán các hàng hóa hợp pháp có hóa đơn, chứng từ rõ ràng.
 
1.2   QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG


-    Cung cấp đầy đủ các thông tin, các yêu cầu cần thiết để người bán tư vấn đúng, chính xác các loại sản phẩm phù hợp.
-    Cùng thực hiện mọi vấn đề do hai bên thỏa thuận, trên tinh thần hợp tác, tự nguyện.
-    Cung cấp đầy đủ thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại khi người mua có nhu cầu về việc người bán vận chuyển hàng hóa đến tận nơi.
-    Thanh toán cho người bán đầy đủ theo thỏa thuận giữa hai bên trong việc mua sản phẩm.

1.3 CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

- Thông tin cá nhân của khách hàng được MENLI cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và xử lý thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có những quy định khác.

- Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, MENLI sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

- Ban quản trị MENLI VIỆT NAM yêu cầu các cá nhân khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị MENLI không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xem xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Xem nhanh